8904
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-8904,strata-core-1.1.1,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

„Od ponad dekady wykorzystujemy innowacyjne technologie, dzięki którym jesteście Państwo w stanie świadomie zadbać o jakość swojej inwestycji. Razem z nami zrealizujecie nawet najtrudniejszy projekt z zakresu: geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii złożowej, ochrony środowiska”

Usługi geologiczne dla klientów biznesowych

Usługi geotechniczne dla klientów biznesowych

Opracowujemy dokumentacje geologiczne oraz prowadzimy nadzór geotechniczny dla największych budów w Polsce, a zebrane doświadczenie, pozwala nam kompleksowo i fachowo zadbać o każdą inwestycję.

Nadzór nad inwestycjami budowlanymi Inż-Geo - ikona

Prowadzimy kompleksową obsługę geotechniczną inwestycji budowlanych.

Laboratorium budowlane Inż-Geo - ikona

Wykonujemy m.in. badania gruntów, kruszyw, mieszanek betonowych, mas bitumicznych itd.

Dokumentowanie geologiczne i ekspertyzy Inż-Geo - ikona

Dokumentacje, projekty, opinie geotechniczne oceniające warunki gruntowo-wodne podłoża pod modernizację i budowę dróg, linii kolejowych, obiektów inżynierskich, parkingów, boisk, placów manewrowych, obiektów przemysłowych i kubaturowych.

Roboty geologiczne i geotechniczne Inż -Geo - ikona

Wiercenia geologiczne/geotechniczne, wiercenia hydrogeologiczne, sondowania geologiczne/geotechniczne, badania geofizyczne. Odwierty przeprowadzamy różnymi systemami m.in. okrętnym, obrotowym, udarowym.

Hydrogeologia Inż-Geo - ikona

Hydrogeologia

Projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie studni wierconych i otworów obserwacyjnych.

Ochrona środowiska Inż-Geo - ikona

Wykonujemy oceny jakości wód i gruntów

Usługi geotechniczne dla klientów indywidualnych

Usługi geotechniczne dla klientów indywidualnych

Wiemy, że rzetelne zbadanie podłoża, to ważny element na drodze do Twojego wymarzonego domu. Powierzając to zadanie nam, możesz być pewien, że nic nie stanie na przeszkodzie w rozpoczęciu budowy i realizacji Twoich marzeń.

Badania geologiczne pod budowę domu Inż-Geo - ikona

Dokumentacje geotechniczne określające warunki posadowienia domów w zabudowie jedno- i wielorodzinnej.

Badania geologiczne pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków Inż-Geo - ikona

Opis warunków gruntowo-wodnych pod kątem zgodności projektu oczyszczalni z normami i przepisami.

Studnie wiercone i piezometry Inż-Geo - ikona

Projektowanie, wykonywanie i dokumentowanie wydajności studni i warstwy wodonośnej. Badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Instalacja piezometrów, dla potrzeby monitoringu środowiska gruntowo-wodnego.

Wiercenia geotechniczne – Rynek w Strzelinie

Czym jest badanie geotechniczne gruntu i czy taką czynność zawsze należy zrobić przed budową?

Przed rozpoczęciem budowy naszego domu musimy uzyskać sporo pozwoleń i załatwić dużą ilość formalności. Jednym ze szczebli w tej budowlanej drabinie są badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie gruntu czyli ocena parametrów podłoża gruntowego potrzebnych konstruktorowi (architektowi branży konstrukcyjnej) do właściwego zaprojektowania posadowienia budynku. Co warto wiedzieć  o takim badaniu i czym w zasadzie jest?

Czym jest i kiedy jest potrzebna opinia geotechniczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie gruntu to jeden z pierwszych etapów budowy wymarzonego domu.  Badania te są pomocne przy dobraniu odpowiednich fundamentów dopasowanych do konstrukcji budynku. Dzięki niemu dowiemy się również na jakiej głębokości znajduje się woda gruntowa daje nam to wiedze o współczynniku wodo przepuszczalności gruntu. Decyzja, czy wykonujemy opinię geotechniczną czy dokumentację geologiczno-inżynierską, geolog dokumentujący podejmuje po wykonaniu odwiertów geologicznych. To właśnie dzięki nim możemy przeprowadzić analizę warunków gruntowych pod budowę i stwierdzić, czy mamy do czynienia z warunkami prostymi czy złożonymi. Warto zaznaczyć, że dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej (czyli np. dla zabudowy jednorodzinnej), wystarczającym dokumentem będzie opinia geotechniczna (o ile podczas badań nie wykazano warunków gruntowych złożonych lub skomplikowanych).

Jakie elementy znajdują się w dokumencie po badaniu geotechnicznym gruntu?

W takiej opinii powinna się znaleźć część graficzna i część opisowa. Strona graficzna to mapa naszej działki i zaznaczone punkty w których zostały wykonane odwierty geologiczne, poziom wód gruntowych oraz przekroje i profile gruntowe, prezentujące graficznie układ warstw gruntu. Strona opisowa dokumentacji pod inwestycję, powinna zawierać między innymi takie elementy jak opisy poszczególnych warstw gruntu (wydzielenie warstw geotechnicznych lub serii geologiczno-inżynierskich), zalecenie  wykonania odwodnień na działce jeżeli takie będą konieczne, prognozowane wahań zwierciadła wody gruntowej oraz ich lokalizacja, zalecane metody zabezpieczenia budowy przed wodami gruntowymi oraz sugestie dla projektanta np. dotyczące doboru fundamentów.

Przekrój geotechniczny w dokumentacji dla PKP PLK
Analiza warunków gruntowych na przekroju geotechnicznym

Kto może wykonać opinie geotechniczną lub dokumentację geologiczno-inżynierską?

Tego typu badania  wykonują specjaliści z naszej firmy Inż-Geo. Wysoko specjalistyczne badania, a badania gruntu takimi niewątpliwie są, wymagają bowiem odpowiedniego zaplecza inżynierów oraz zaawansowanego sprzętu, które pozwala je przeprowadzić, a którym nasza firma dysponuje.

Czego dotyczy opinia geotechniczna?

  • Pierwsza kategoria geotechniczna to budynki o lekkiej konstrukcji budowane w prostych warunkach gruntowych

 

  • Druga kategoria geotechniczna  to obiekty budowlane posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych, które wymagają oceny danych  geotechnicznych zarówno ilościowych jak i jakościowych.

 

 

  • Trzecia kategoria geotechniczna dotyczy obiektów budowlanych stawianych w skomplikowanych warunkach gruntowych, obiektów nietypowychbudynków wysokich, obiektów budowlanych projektowanych na szkodach górniczych o charakterze nieciągłym. Trzecia kategoria obejmuje również rewitalizację obiektów zabytkowych, obiekty zawsze znacząco oddziałujące na środowisko oraz elektronie o mocy powyżej 1MW, czyli także elektrownie jądrowe.

Czemu taka opinia jest ważna?

Opinia daje nam możliwość zaprojektowania budynku w sposób bezpieczny, uwzgledniający sezonowe wahania wód gruntowych.  Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku projektowania posadowienia domów (budynków mieszkalnych) a szczególnie budynków z podpiwniczeniem. Dzięki zdobytej wiedzy raz, że dobierzemy odpowiedni fundament pod budowę  dwa, że dobierzemy odpowiedni rodzaj izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, trzy wykonamy odpowiednie odwodnienie i cztery – prawidłowo i zgodnie z przepisami zaprojektujemy zbudujemy przydomową oczyszczalnię ścieków i studnię.

Czy warto nie robić badania geotechnicznego gruntu, czy warto na nim zaoszczędzić?

Na wykonaniu badania gruntu nie warto oszczędzać ponieważ może się to skończyć niewłaściwym projektem niedostosowanym do warunków gruntowych co w konsekwencji skończy się pękającymi ścianami i sufitami budynku, a nawet może doprowadzić do utraty stabilności budynku. Koszty takich napraw przewyższą kilkudziesięciokrotnie koszt badania gruntu.

Czy badanie geotechniczne gruntu przed rozpoczęciem budowy jest wymagane?

Przed rozpoczęciem każdej inwestycji budowlanej badanie geotechniczne są potrzebne ponieważ taką ekspercką opinię trzeba załączyć do projektu budowlanego kiedy ubiegamy się o pozwolenie na budowę.

Jaki jest koszt wykonania odwiertów do opinii geotechnicznej?

Badanie takie nie jest drogie w stosunku do wydatków na realizację budowy. W celu uzyskania odpowiedniej wyceny zapraszamy Państwa do kontaktu bowiem cena usługi jest uzależniona od wielu czynników i nie ma jednakowej stawki dla każdej działki.

BADANIA I ROBOTY GEOTECHNICZNE

Cechuje nas profesjonalne i indywidualne podejście do Klienta

INŻ-GEO to kompleksowe usługi z zakresu: geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii złożowej, ochrony środowiska.

Naszą prace wykonujemy w całym kraju w tym w: WarszawaKraków | Łódź | Poznań