122364
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-122364,strata-core-1.1.1,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Badanie geotechniczne gruntu przez firmę Inż – Geo w Krakowie

Badania geotechniczne gruntu Kraków: Klucz do bezpiecznej inwestycji

Wstęp: O naszej firmie

Nasza firma, Inż-Geo, z siedzibą w Psarach w pobliżu Wrocławia, świadczy również swoje usługi na obszar Krakowa i okolic, oferując ponad dekadę doświadczenia w wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Dzięki naszej współpracy, macie Państwo możliwość świadomego zatroszczenia się o jakość swoich inwestycji, realizując nawet najbardziej wymagające projekty z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii, geologii złożowej, oraz ochrony środowiska.

Znaczenie badań geotechnicznych

Badania geotechniczne i geologiczno-inżynierskie gruntu są niezbędne przed rozpoczęciem budowy, umożliwiając ocenę parametrów podłoża gruntowego niezbędnych do właściwego zaprojektowania posadowienia budynku. Kluczowe jest zrozumienie, że tego typu badanie jest pierwszym krokiem w procesie budowlanym, umożliwiającym dobór odpowiednich fundamentów i ocenę poziomu wód gruntowych.

Opinia geotechniczna vs. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Decyzja o wykonaniu opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest podejmowana po przeprowadzeniu odwiertów geologicznych. Analiza warunków gruntowych pozwala na stwierdzenie, czy mamy do czynienia z warunkami prostymi czy złożonymi. Dla obiektów pierwszej kategorii geotechnicznej, wystarczająca może być opinia geotechniczna, chyba że badania wykażą warunki gruntowe złożone lub skomplikowane.

Elementy dokumentacji po badaniu

Dokumentacja z badania geotechnicznego zawiera część graficzną i opisową. Część graficzna przedstawia mapę działki z zaznaczonymi punktami odwiertów, poziom wód gruntowych oraz układ warstw gruntu. Część opisowa zawiera między innymi opisy warstw gruntu, zalecenia wykonania odwodnień, prognozowane wahania zwierciadła wody gruntowej, oraz sugestie dotyczące doboru fundamentów.

Wykonawcy badań geotechnicznych

Specjaliści z Inż-Geo są wykwalifikowani do przeprowadzania wysoko specjalistycznych badań geotechnicznych, dysponując odpowiednim zapleczem inżynierów i zaawansowanym sprzętem.

Kategorie geotechniczne i ich znaczenie

Opinia geotechniczna różnicuje między trzema kategoriami geotechnicznymi, odnoszącymi się do budynków o lekkiej konstrukcji w prostych warunkach gruntowych, do obiektów budowlanych w warunkach złożonych, aż po obiekty w skomplikowanych warunkach gruntowych, w tym obiekty nietypowe i o znaczącym wpływie na środowisko.

Znaczenie opinii geotechnicznej

Opinia geotechniczna umożliwia bezpieczne zaprojektowanie budynku, uwzględniając sezonowe wahania wód gruntowych, co ma kluczowe znaczenie przy projektowaniu posadowienia, doborze fundamentów, izolacji oraz systemów odwodnienia.

Konsekwencje oszczędzania na badaniu geotechnicznym

Oszczędzanie na badaniu geotechnicznym może skutkować niewłaściwym projektem, co z kolei może prowadzić do uszkodzeń budynku. Koszty napraw mogą przewyższyć koszt badania wielokrotnie.

Wymóg badań geotechnicznych

Badanie geotechniczne jest wymagane przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej, stanowiąc niezbędny element projektu budowlanego przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.

Koszt wykonania badań

Koszt wykonania odwiertów do opinii geotechnicznej jest stosunkowo niewielki w porównaniu do całkowitych wydatków na realizację budowy, zależny od wielu czynników. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej wyceny.