121681
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-121681,strata-core-1.1.1,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Środowisko i jego ochrona

Nasza firma współpracuje z wieloma laboratoriami, zarówno z Polski, jak z za granicy. Dzięki długiej znajomości wspólnie wypracowaliśmy procedury, pozwalające sprawnie wykonać badania z zakresu ochrony środowiska w szerokim zakresie, zarówno dla wód, gruntów, jak i kruszywa i podkładów kolejowych. Nasi partnerzy posiadają akredytację na wiele oznaczeń, która daje gwarancję rzetelności przedstawianych wyników oraz pozwala spełnić wszelkie wymogi administracyjne oraz umowne wobec badań z zakresu analizy chemicznej. Stała współpraca zapewnia nam ciągły wgląd do aktualności związanych z metodami wykonywanych badań, a także zapewnia stabilność i pewność wykonanych badań.

 

Zakres proponowanych badań dobierany jest indywidualnie w zależności od rodzaju materiału oraz możliwych zanieczyszczeń wynikających z wcześniejszego narażenia na substancje powodujące ryzyko. Badania przeprowadzane są zgodnie z powszechnie stosowanymi metodami badawczymi, a wyniki poddawane są analizie zgodnie z odpowiednim przepisem prawnym lub wymaganiem klienta. Wykonane badania makroskopowe, uzyskane informacje o pochodzeniu oraz analiza chemiczna umożliwia również określenie kodu odpadu danego materiału.

Grunt, kruszywo, woda:

 

 • Metale ciężkie: Nikiel, Ołów, Chrom, Kadm, Miedź, Rtęć, Cynk, Arsen, Bar, Kobalt, Molibden, Cyna*
 • BTEX + Styren*
 • WWA ( 16 związków)*
 • Suma benzyn i olejów mineralnych C6-C12; C12-C35*
 • Węglowodory chlorowane VOC (55 parametrów) w tym: Alifatyczne chlorowane, dichloroeten, trichloroewen, tetrachloroeten, chlorobenzeny pojedyncze, chloronaftalen *

 

Grunt:

 

 • Siarczany*
 • Cyjanki (związki kompleksowe)
 • Cyjanki (wolne)*
 • Siarczki*
 • Siarczany (ilość całkowita)*
 • OWO*
 • Fenole i Kreozole*
 • Azbest*
 • Azotany, Azot ogólny
 • Fosfor, Fosfor ogólny
 • Polichlorowane bifenyle (PCB)*
 • Średniolotne związki organiczne*
 • Lotne związki organiczne*
 • Pestycydy

 

Woda:

 

 • odczyn pH, przewodność elektrolityczna*
 • ChZT*
 • zapach*
 • Cl*
 • SO4*
 • HCO3*
 • Na, Mg, Ca*
 • NO3*
 • P*
 • NH3*
 • NO2*
 • F, Fe, Mn, Pb, Cd, Zn, Cr, Co, B, TOC(OWO)*
 • fenole (indeks)*
 • agresywność (pakiet badań)
 • Azotany, Azot ogólny
 • Fosfor, Fosfor ogólny

 

Inne (np. podkłady kolejowe):

 

 • Metale ciężkie: Nikiel, Ołów, Chrom, Kadm, Miedź, Rtęć, Cynk, Arsen, Bar, Kobalt, Molibden, Cyna*
 • BTEX + Styren*
 • WWA ( 16 związków)*
 • Suma benzyn i olejów mineralnych C6-C12; C12-C35*
 • Analizy odpadów

 

* badania objęte zakresem akredytacji