121654
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-121654,strata-core-1.1.1,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Laboratorium budowlane – czym się zajmuje?

Nasze Laboratorium budowlane zajmuje się wykonywaniem badań właściwości mechanicznych, fizycznych oraz chemicznych na pobranych próbkach. Dobór materiałów o odpowiednich parametrach jest niezwykle istotny dla kwestii stabilności oraz trwałości budowanych inwestycji. Nasza wykwalifikowana kadra jest w stanie doradzić, w jaki sposób dobrać materiał dla Twoich potrzeb lub wymagań stawianych przez specyfikacje i wytyczne techniczne.

Dlaczego laboratorium budowlane INŻ-GEO powinni Państwo wybrać?

Profesjonalizm

 

Gwarantujemy profesjonalne podejście do pracy.

Wiedza

 

Zatrudniamy tylko najlepszych specjalistów.

Jakość

 

Pracujemy wyłącznie na wzorcowanych urządzeniach badawczych.

Doradztwo

 

Nasze laboratorium to nie tylko wyniki badań, ale także pomoc w rozwiązaniu problemu.

Badamy materiały budowlane

Jednym z głównych zadań laboratorium jest badanie materiałów budowlanych. Badamy beton pod względem jego wytrzymałości i trwałości co ułatwi planowanie i projektowanie inwestycji z jego wykorzystaniem. Beton w zależności od składu ma różne właściwości. W laboratorium Inż-Geo sprawdzamy czy składniki receptury mieszanki betonowej są dobrze dobrane aby konstrukcja była mocna i stabilna, także w długim okresie eksploatacji.

Jakie badania betonu prowadzimy w naszym laboratorium?

 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie oraz ocena próbek wyciętych z konstrukcji, wg PN-EN 12504-1, PN-EN 13791
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu, wg PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem, wg PN-EN 12390-8
 • Badanie odporności betonu na działanie mrozu, wg PN-B-06265, PN-B-06250
 • Badanie nasiąkliwości betonu, wg PN-B-06250
 • Badanie przepuszczalności wody przez beton, wg PN-B-06250
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań, wg PN-EN 12390-6

Nasze laboratorium zajmuje się również badaniami mieszanek MMA (mieszanki mineralno-asfaltowe). Jakie badania mieszanek mineralno-asfaltowych prowadzimy w laboratorium budowlanym?

 • Oznaczenie uziarnienia oraz zawartości całkowitej lepiszcza, wg PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-2
 • Oznaczenie gęstości, wg PN-EN 12697-5
 • Oznaczenie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej, wg PN-EN 12697-6
 • Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych. Metoda obliczeniowa, wg PN-EN 12697-08

Pod nawierzchnię torową niezbędne będą badania tłucznia w podanym poniżej zakresie:

 • Oznaczenie składu ziarnowego – metoda przesiewania, wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie odporności na ścierane (micro-Deval), wg PN-EN 1097-1w warunkach PN-EN 13450 zał. E
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie (Los Angeles), wg PN-EN 1097-2
 • Oznaczenie mrozoodporności, wg PN-EN 1367-1 w warunkach PN-EN 13450 zał. F
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości, wg PN-EN 933-3
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu, wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszania lub łamania kruszyw grubych, wg PN-EN 933-5
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości, wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania (badanie makroskopowe / ubytek masy / spadek wytrzymałości), wg PN-EN 1367-3

Dla inwestycji liniowych (i nie tylko) wykonujemy również badania kruszywa. Jakiego rodzaju badania mogą Państwo u nas zlecić? Oto lista:

 • Oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej oraz wilgotności optymalnej, wg PN-EN 13286-2, PN-B-04481
 • Określenie kalifornijskiego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego, wg PN-EN 13286-47, PN-S-02205 zał. A
 • Oznaczenie składu ziarnowego – metoda przesiewania, wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości, wg PN-EN 933-3
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu, wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszania lub łamania kruszyw grubych, wg PN-EN 933-5
 • Ocena zawartości drobnych cząstek – badanie wskaźnika piaskowego, wg PN-EN 933-8
 • Oznaczenie odporności na ścieranie (micro-Deval) , wg PN-EN 1097-1
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie (Los Angeles) , wg PN-EN 1097-2
 • Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości, wg PN-EN 1097-3
 • Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją, wg PN-EN 1097-5
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości, wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie potencjalnej obecności części organicznych, wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie mrozoodporności, wg PN-EN 1367-1
 • Oznaczenie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania (badanie makroskopowe / ubytek masy / spadek wytrzymałości), wg PN-EN 1367-3
 • Oznaczenie mrozoodporności w obecności soli, wg PN-EN 1367-6

Prowadzimy badania geotechniczne gruntu

Pod realizację inwestycji niezbędna jest wiedza, jakiego rodzaju grunty występują w jej podłożu. Ważna też jest informacja, jakiego rodzaju grunty można wykorzystać do wykonania nasypów budowlanych. Bilans mas ziemnych jest czynnikiem bardzo ważnym przy szacowaniu kosztów inwestycji a jednocześnie najmniej przewidywalnym. Aby ograniczyć ryzyko złego oszacowania kosztów budowy, badania laboratoryjne gruntów są niezbędne.

Jakie oznaczenia i badania gruntu robimy w laboratorium budowlanym?

 • Oznaczenie wilgotności naturalnej, wg PN-EN ISO 17892-1, PN-B-04481
 • Badanie penetrometrem stożkowym, wg PN-EN ISO 17892-6
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą analizy sitowej, wg PN-B-04481, PN-EN ISO 17892-4
 • Oznaczenie składu ziarnowego metodą analizy areometrycznej, wg PN-B-04481, PN-EN ISO 17892-4
 • Oznaczenie zawartości części organicznych, wg PN-B-04481
 • Oznaczenie strat masy przy prażeniu, wg PN-B-04481
 • Oznaczenie granicy plastyczności praz płynności gruntu, wg PN-B-04481, PN-EN ISO 17892-12
 • Oznaczenie kapilarności biernej, wg PN-B-04493
 • Oznaczanie współczynnika filtracji. Metoda obliczeniowa według wzoru amerykańskiego lub wzoru Hazena na podstawie analizy uziarnienia, wg PN-EN ISO 17892-4, PN-B-04481
 • Oznaczanie wskaźnika jednorodności. Metoda obliczeniowa, wg PN-EN ISO 14688-2
 • Oznaczanie wskaźnika krzywizny. Metoda obliczeniowa, wg PN-EN ISO 14688-2
 • Oznaczanie maksymalnej gęstości objętościowej oraz wilgotności optymalnej, wg PN-B-04481
 • Określanie kalifornijskiego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego, wg PN-S-02205 zał. A

Prowadzimy również badania stabilizacji gruntu, lub inaczej– badania mieszanek cementogruntowych:

 • Sporządzanie receptur na wzmocnienie gruntu spoiwem, wg PN-S-96012, PN-S-96011, PN-EN 14227-1
 • Określenie wytrzymałości na ściskanie (Rm) gruntów stabilizowanych, wg PN-13286-41. PN-S-96012

I wreszcie badania chemiczne które również dla Państwa przeprowadzimy, a konkretnie:

 • Gruntów, wód, kruszyw i podkładów kolejowych w zakresie zanieczyszczenia 12 metalami ciężkimi, substancjami ropopochodnymi, WWA oraz BTEX
 • Destruktu asfaltowego w zakresie zgodnym z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego

Laboratorium budowlane Wrocław

 

ul. Kwidzyńska 71
51-415 Wrocław

Laboratorium budowlane Szczecin

 

ul. gen. Wł. Andersa 3
73-110 Stargard

Laboratorium budowlane Katowice

 

ul. Lwowska 38,
40-389 Katowice