Background 1

Laboratorium budowlane


Service2

Zakres prac, opis usługi

Posiadamy w pełni wyposażone akredytowane laboratorium budowlane, zdolne do obsługi największych inwestycji. Wykonujemy badania gruntów, kruszyw, stabilizacji, betonów, zaczynów cementowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych.

 

Dlaczego my?

 • Profesjonalizm

  Gwarantujemy profesjonalne podejście do pracy

 • Wiedza

  Zatrudniamy tylko najlepszych specjalistów

 • Jakość

  Pracujemy wyłącznie na wzorcowanych urządzeniach badawczych

 • Doradztwo

  Nasze laboratorium to nie tylko wyniki badań, ale także pomoc w rozwiązaniu problemu

Jakie badania prowadzimy?

Badania gruntu:

 • Oznaczenie wilgotności naturalnej wg PN-EN ISO 17892-1, PN-B-04481:1988
 • Badanie penetrometrem stożkowym wg PN-EN ISO 17892-6
 • Oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-04481:1988, PN-EN ISO 17892-4:2017-01
 • Oznaczenie zawartości części organicznych wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczenie strat masy przy prażeniu wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczenie granicy plastyczności praz płynności gruntu wg PN-B-04481:1988, PN-EN ISO 12892-12
 • Oznaczenie kapilarności biernej wg PN-B-04493:1960
 • Oznaczenie współczynnika filtracji wg BN-76/8950-03
 • Badanie edometryczne gruntów wg PKN-CEN ISO/TS 12892-5

 

Badania kruszywa:

 • Oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej oraz wilgotności optymalnej wg PN-EN 13286-2, PN-B-04481:1988
 • Określenie kalifornijskiego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego wg PN-EN 13286-47, PN-S-02205:1998
 • Oznaczenie składu ziarnowego – metoda przesiewania wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszania lub łamania kruszyw grubych wg PN-EN 933-5
 • Ocena zawartości drobnych cząstek – badanie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8
 • Oznaczenie odporności na ścieranie (micro-Deval) wg PN-EN 1097-1
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie (Los Angeles) wg PN-EN 1097-2
 • Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości wg PN-EN 1097-3
 • Oznaczenie zawartości wody wg PN-EN 1097-5
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie potencjalnej obecności części organicznych wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie mrozoodporności wg PN-EN 1367-1
 • Oznaczenie bazaltowej zgorzeli słonecznej wg PN-EN 1367-3
 • Oznaczenie mrozoodporności w obecności soli wg PN-EN 1367-6

 

Badania tłucznia:

 • Oznaczenie odporności na ścierane (micro-Deval) wg PN-EN 1097-1 w warunkach PN-EN 13450 zał. E
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie (Los Angeles) wg PN-EN 1097-2 w warunkach PN-EN 13450 zał. C
 • Oznaczenie mrozoodporności wg PN-EN 1367-1 w warunkach PN-EN 13450 zał. F

Badania betonu:

 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie oraz ocena próbek wyciętych z konstrukcji wg PN-EN 13791
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu wg PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
 • Badanie odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06265, PN-B-06250-1998
 • Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-B-06250-1998
 • Badanie przepuszczalności wody przez beton wg PN-B-06250:1998

Badania stabilizacji:

 • Sporządzanie receptur na wzmocnienie gruntu i kruszyw spoiwem wg PN-S-96012:1997, PN-S-96011:1998, PN-EN 14227-1:2007
 • Określenie wytrzymałości na ściskanie (Rm) gruntów stabilizowanych wg PN-S-96012:1997, PN-13286-41

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej:

 • Oznaczenie uziarnienia oraz zawartości całkowitej lepiszcza wg PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-2
 • Oznaczenie gęstości wg PN-EN 12697-5
 • Oznaczenie gęstości objętościowej wg PN-EN 12697-6
 • Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych wg PN-EN 12697-8
 • Pomiar temperatury wg PN-EN 12697-13
 • Badanie szczepności międzywarstwowej wg Metody Leutnera, wersja z dnia 30.11.2013, GDDKiA

Badania chemiczne

 • analiza pH wody, gruntu oraz betonu
 • analiza zawartości zanieczyszczeń wód, gruntów, kruszyw oraz podkładów kolejowych
BADANIA I ROBOTY GEOTECHNICZNE

Masz pytania?
Zostaw numer telefonu i oddzwonimy

lub skorzystaj z formularza kontaktowego
Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.