121654
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-121654,strata-core-1.1.1,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Laboratorium budowlane – czym się zajmuje?

Większości z nas nazwa laboratorium budowlane nic nie mówi. Z laboratorium budowlanym większość ludzi  spotyka  się dopiero wtedy, gdy buduje własny dom albo staje przed zamiarem wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków lub odwiercenia studni. Z kolei firmy budowlane doskonale wiedzą czym tego typu laboratorium się zajmuje, ponieważ często korzystają z jego usług. Pozwala im to taniej  i bezpieczniej budować wszelkiego rodzaju inwestycje. . A jakie badania wykonywane są w naszym laboratorium?

Dlaczego laboratorium budowlane INŻ-GEO powinni Państwo wybrać?

Profesjonalizm

 

Gwarantujemy profesjonalne podejście do pracy.

Wiedza

 

Zatrudniamy tylko najlepszych specjalistów.

Jakość

 

Pracujemy wyłącznie na wzorcowanych urządzeniach badawczych.

Doradztwo

 

Nasze laboratorium to nie tylko wyniki badań, ale także pomoc w rozwiązaniu problemu.

Badamy materiały budowlane

Jednym z głównych zadań laboratorium jest badanie materiałów budowlanych. Badamy beton pod względem jego wytrzymałości i trwałości co ułatwi planowanie i projektowanie inwestycji z jego wykorzystaniem. Beton w zależności od składu ma różne właściwości. W laboratorium Inż-Geo sprawdzamy czy składniki receptury mieszanki betonowej są dobrze dobrane aby konstrukcja była mocna i stabilna, także w długim okresie eksploatacji.

Jakie badania betonu prowadzimy w naszym laboratorium?

 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie oraz ocena próbek wyciętych z konstrukcji wg PN-EN 13791
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu wg PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
 • Badanie odporności betonu na działanie mrozu wg PN-B-06265, PN-B-06250-1998
 • Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-B-06250-1998
 • Badanie przepuszczalności wody przez beton wg PN-B-06250:1998

Nasze laboratorium zajmuje się również badaniami mieszanek MMA (mieszanki mineralno-asfaltowe). Jakie badania mieszanek mineralno-asfaltowych prowadzimy w laboratorium budowlanym?

 • Oznaczenie uziarnienia oraz zawartości całkowitej lepiszcza wg PN-EN 12697-1, PN-EN 12697-2
 • Oznaczenie gęstości wg PN-EN 12697-5
 • Oznaczenie gęstości objętościowej wg PN-EN 12697-6
 • Oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni próbek mineralno-asfaltowych wg PN-EN 12697-8
 • Pomiar temperatury wg PN-EN 12697-13
 • Badanie szczepności międzywarstwowej wg Metody Leutnera, wersja z dnia 30.11.2013, GDDKiA

Pod nawierzchnię torową niezbędne będą badania tłucznia w podanym poniżej zakresie:

 • Oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej oraz wilgotności optymalnej wg PN-EN 13286-2, PN-B-04481:1988
 • Określenie kalifornijskiego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego wg PN-EN 13286-47, PN-S-02205:1998
 • Oznaczenie składu ziarnowego – metoda przesiewania wg PN-EN 933-1
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości wg PN-EN 933-3
 • Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu wg PN-EN 933-4
 • Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszania lub łamania kruszyw grubych wg PN-EN 933-5
 • Ocena zawartości drobnych cząstek – badanie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8
 • Oznaczenie odporności na ścieranie (micro-Deval) wg PN-EN 1097-1
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie (Los Angeles) wg PN-EN 1097-2
 • Oznaczenie gęstości nasypowej i jamistości wg PN-EN 1097-3
 • Oznaczenie zawartości wody wg PN-EN 1097-5
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • Oznaczenie potencjalnej obecności części organicznych wg PN-EN 1744-1
 • Oznaczenie mrozoodporności wg PN-EN 1367-1
 • Oznaczenie bazaltowej zgorzeli słonecznej wg PN-EN 1367-3
 • Oznaczenie mrozoodporności w obecności soli wg PN-EN 1367-6

Dla inwestycji liniowych (i nie tylko) wykonujemy również badania kruszywa. Jakiego rodzaju badania mogą Państwo u nas zlecić? Oto lista:

 • Oznaczenie odporności na ścieranie (micro-Deval) wg PN-EN 1097-1 w warunkach PN-EN 13450 zał. E
 • Oznaczenie odporności na rozdrabnianie (Los Angeles) wg PN-EN 1097-2 w warunkach PN-EN 13450 zał. C
 • Oznaczenie mrozoodporności wg PN-EN 1367-1 w warunkach PN-EN 13450 zał. F

Prowadzimy badania geotechniczne gruntu

Pod realizację inwestycji niezbędna jest wiedza, jakiego rodzaju grunty występują w jej podłożu. Ważna też jest informacja, jakiego rodzaju grunty można wykorzystać do wykonania nasypów budowlanych. Bilans mas ziemnych jest czynnikiem bardzo ważnym przy szacowaniu kosztów inwestycji a jednocześnie najmniej przewidywalnym. Aby ograniczyć ryzyko złego oszacowania kosztów budowy, badania laboratoryjne gruntów są niezbędne.

Jakie oznaczenia i badania gruntu robimy w laboratorium budowlanym?

 • Oznaczenie wilgotności naturalnej wg PN-EN ISO 17892-1, PN-B-04481:1988
 • Badanie penetrometrem stożkowym wg PN-EN ISO 17892-6
 • Oznaczenie składu ziarnowego wg PN-B-04481:1988, PN-EN ISO 17892-4:2017-01
 • Oznaczenie zawartości części organicznych wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczenie strat masy przy prażeniu wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczenie granicy plastyczności praz płynności gruntu wg PN-B-04481:1988, PN-EN ISO 12892-12
 • Oznaczenie kapilarności biernej wg PN-B-04493:1960
 • Oznaczenie współczynnika filtracji wg BN-76/8950-03
 • Badanie edometryczne gruntów wg PKN-CEN ISO/TS 12892-5

Prowadzimy również badania stabilizacji gruntu, lub inaczej– badania mieszanek cementogruntowych:

 • Sporządzanie receptur na wzmocnienie gruntu i kruszyw spoiwem wg PN-S-96012:1997, PN-S-96011:1998, PN-EN 14227-1:2007
 • Określenie wytrzymałości na ściskanie (Rm) gruntów stabilizowanych wg PN-S-96012:1997, PN-13286-41

I wreszcie badania chemiczne które również dla Państwa przeprowadzimy, a konkretnie:

 • analiza pH wody, gruntu oraz betonu
 • analiza zawartości zanieczyszczeń wód, gruntów, kruszyw oraz podkładów kolejowych, w tym m.in. badania zawartości substancji ropopochodnych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, metali ciężkich, fenoli, BTEX i innych.

Laboratorium budowlane Wrocław

 

ul. Wolności 20, Psary
51-180 Wrocław

Laboratorium budowlane Szczecin

 

ul. gen. Wł. Andersa 3
73-110 Stargard

Laboratorium budowlane Kraków

 

ul. Warszawska 198
32-087 Bibice

Laboratorium budowlane Rzeszów

 

ul. Strażacka 34b
35-312 Rzeszów