121640
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-121640,strata-core-1.1.1,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Wykonujemy badania geotechniczne, terenowe i laboratoryjne

Badania te są niezbędne do rozpoczęcia i realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, kubaturowych.

 

Obsługa geotechniczna budowy zapewnia prawidłowe wykonanie prac w zakresie robót ziemnych, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drogowych.

Badania geotechniczne:

 

 • Badanie sondą lekką SD-10 (DPL), wg PN-B-04452
 • Badanie sondą ścinającą SLVT, wg procedury wewnętrznej
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, wg PN-B-8931-12
 • Oznaczenie gęstości objętościowej gruntu, wg PN-B-04481, PN-EN ISO 17892-2
 • Oznaczenie modułu odkształcenia podłoża i warstw konstrukcyjnych płytą VSS, wg PN-S-02205 zał. B
 • Oznaczenie współczynnika podatności podłoża badaniem Westergaarda, wg procedury wewnętrznej
 • Badanie płytą dynamiczną typu HMP-LFGK, wg procedury wewnętrznej
 • Wiercenia geotechniczne, wg PN-EN ISO 22475-1, PN-B-04452
 • Oznaczenie makroskopowe gruntu, wg PN-EN ISO 14688-1,PN-B-04481

 

Pobór próbek:

 

 • Pobór prób kruszywa, wg PN-EN 932-1
 • Mieszanek stabilizowanych chemicznie, wg PN-S-96012, PN-EN 13286-50:2007
 • Pobór prób gruntu, wg PN-EN ISO 22475-1, PN-ISO 10381-5
 • Pobór prób tłucznia kolejowego, wg PN-EN 932-1 w warunkach PN-EN 13450 zał. A
 • Pobór próbek wód podziemnych, wg PN ISO 5667-11
 • Pobór próbek mieszanki betonowej, wg PN-EN 12350-1
 • Pobór prób rdzeniowych betonu, wg PN-EN 12504-1
 • Pobieranie próbek mieszanki mineralno-asfaltowej, wg PN-EN 12697-27
 • Odwierty w nawierzchni wraz z poborem prób rdzeniowych mieszanki mineralno-asfaltowej, wg PN-EN 12697-27

 

Badania mieszanki betonowej:

 

 • Badanie konsystencji metodą opadu stożka, wg PN-EN 12350-2
 • Gęstość, wg PN-EN 12350-6
 • Badanie zawartości powietrza, wg PN-EN 12350-7

 

Badania konstrukcji betonowych:

 

 • Pomiar przyczepności przez odrywanie (pull-off), wg PN-EN 1542
 • Oznaczenie liczby odbicia, wg PN-EN 12504-2
 • Oznaczenie siły wyrywającej (pull-out), wg PN-EN 12504-3

 

Badania nawierzchni asfaltowych:

 

 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. Metoda obliczeniowa, wg PN-EN 12697-5, PN-EN 12697-6
 • Pomiar temperatury, wg PN-EN 12697-13
 • Badanie szczepności międzywarstwowej, wg Metody Leutnera, GDDKiA
 • Oznaczenie ilości dozowanego lepiszcza, wg PN-EN 12272-1
 • Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym, wg PN-B-8931-06
 • Pomiar równości nawierzchni planografem, wg PN-B-8931-04
 • Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowej, wg PN-EN 12697-36

 

Badania wód podziemnych:

 

 

 • Pomiar temperatury, wg PN-C-04584
 • Pomiar ph, wg PN-EN ISO 10523
 • Pomiar PEW, wg PN-EN 27888
 • Oznaczenie poziomu lustra wody, wg PN-B-04452

 

Inne badania terenowe:

 

 

 • Oznaczenie grubości powłoki, wg PN-EN ISO 2808
 • Oznaczenie przyczepności przez odrywanie, wg PN-EN ISO 4624

 

2. Badania laboratoryjne gruntów, kruszyw, mieszanek betonowych, mas bitumicznych, powłok malarskich – Laboratorium Budowlane