Background 1

Nadzór nad inwestycjami budowlanymi


Service2

Wykonujemy badania geotechniczne, terenowe i laboratoryjne

Badania te są niezbędne do rozpoczęcia i realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, kubaturowych.

Obsługa geotechniczna budowy zapewnia prawidłowe wykonanie prac w zakresie robót ziemnych, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drogowych.

1. Nadzór nad inwestycjami budowlanymi – badania terenowe

Badania geotechniczne:

 • Badanie sondą lekką SD-10 (DPL) wg PN-B-04452:2002
 • Badanie sondą krzyżakową SLVT wg PN-B-04482:1989
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu wg BN-77/8931-12
 • Oznaczenie gęstości objętościowej gruntu wg PN-B-04481:1988
 • Oznaczenie modułu odkształcenia podłoża warstw konstrukcyjnych płytą VSS wg PN-S-02205:1998
 • Badanie płytą dynamiczną wg instrukcji „Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną” IBDiM 2005
 • Wiercenia oraz pobór prób gruntu wg PN-EN 1997-2, PN-B-04452:2002
 • Oznaczenie makroskopowe gruntu wg PN-EN 1997-2, PN-B-04481:1988
 • Pobór prób kruszywa wg PN-EN 932-1, PN-EN 13450 zał. A
 • Pobór stabilizacji chemicznej wg PN-S-96012:1997, PN-S-96011:1998

Badania mieszanki betonowej:

 • Pobór próbek mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-1
 • Badanie konsystencji mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-2
 • Gęstość mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6
 • Badanie zawartości powietrza wg PN-EN 12350-7
 • Pobór prób wyciętych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1
 • Oznaczenie liczby odbicia wg PN-EN 12504-2
 • Oznaczenie siły wyrywającej (pull-out) wg PN-EN 12504-3

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej:

 • Pobór próbek mieszanki mineralno-asfaltowej wg PN-EN 12697-27
 • Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych wg PN-EN 12697-36
 • Oznaczenie ilości dozowanego lepiszcza wg PN-EN 12272-1
 • Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06
 • Pomiar równości podłużnej nawierzchni planografem wg BN-68/8931-04

Inne badania terenowe:

 • Pomiar przyczepności przez odrywanie (pull-off) wg PN-EN 1542, PN_EN ISO 4624
 • Oznaczanie grubości powłoki malarskiej wg PN-EN ISO 19840

2. Badania laboratoryjne gruntów, kruszyw, mieszanek betonowych, mas bitumicznych, powłok malarskich – Laboratorium Budowlane

BADANIA I ROBOTY GEOTECHNICZNE

Masz pytania?
Zostaw numer telefonu i oddzwonimy

lub skorzystaj z formularza kontaktowego
Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.