121937
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-121937,strata-core-1.1.1,strata-theme-ver-3.4,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Oferujemy badania geofizyczne metodami elektrooporowymi.

Metody elektrooporowe polegają na pomiarach i analizie parametrów sztucznie wywołanego, poprzez wprowadzenie prądu stałego, pola elektrycznego w ośrodku skalnym. W badaniach elektrooporowych przedmiotem rozpoznania jest przestrzeń ośrodka geologicznego pomiędzy dwiema elektrodami A i B uziemianymi w gruncie, do których podłączone jest źródło prądu elektrycznego. Spadek napięcia rejestrowany jest za pomocą dwóch innych elektrod (M i N). Podstawowym parametrem, który bada się przy użyciu tych metod jest oporność właściwa (rzeczywista) formacji geologicznych. Znając charakterystyczne zakresy oporności gruntów oraz korelując wyniki badań geofizycznych z otworami wiertniczymi (na etapie opracowywania dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej), możliwe jest przełożenie uzyskanych wyników (rozkład wartości oporności) na litologię utworów czwartorzędowych i starszych z dużym prawdopodobieństwem.

 

Tomografia elektrooporowa (ERT)

 

 • Wykorzystujemy jedną z najbardziej wszechstronnych metod geofizycznych, metodę tomografii elektrooporowej (ERT), która umożliwia szczegółowe odwzorowanie rozkładu oporności elektrycznej ośrodka wzdłuż linii pomiarowej.
 • Różne grunty posiadają charakterystyczną dla siebie wartość oporności elektrycznej i na podstawie tego zróżnicowania można wnioskować na temat położenia i miąższości poszczególnych warstw geologicznych.
 • Wynikiem pomiarów jest dwuwymiarowy przekrój opornościowy.

 

Tomografia elektrooporowa charakteryzuje się szeroką rozpiętością zasięgu głębokościowego (w zależności od metodyki prowadzenia prac – od kilku do kilkudziesięciu metrów).

Uproszczony schemat pomiarowy metody tomografii elektrooporowej

Uproszczony schemat pomiarowy metody tomografii elektrooporowej (M.Haładaj, File:Roll Along in Resistivity Imaging.png – Wikimedia Commons)

 

Przykładowe wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej

Przykładowe wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej

 

Przykładowe wykorzystanie badań geoelektrycznych – tematy projektów

 

 • badania pod budowę dróg, domów oraz innych obiektów,
 • rozpoznanie głębokości zalegania wód podziemnych,
 • poszukiwanie wody,
 • lokalizowanie i badanie podziemnych grobowców, jaskiń, starych tuneli, przejść, starej sieci komunalnej, starych fundamentów itp.,
 • badanie osuwisk,
 • geologiczno-inżynierskie rozpoznanie podłoża pod zabudowę oraz infrastrukturę podziemną (np. gazociągi),
 • prace poszukiwawczo-rozpoznawcze do kartowania geologicznego,
 • wyznaczanie głębokości i miąższości warstw nadkładu oraz nasypów,
 • głębokość zalegania litego podłoża skalnego,
 • wykrywanie obiektów antropogenicznych w badaniach archeologicznych,
 • lokalizacja struktur krasowych, zapadlisk i pustek,
 • lokalizacja utworów słabo przepuszczalnych,
 • poszukiwania struktur wodonośnych,
 • monitoring skażeń gruntu i wód podziemnych,
 • rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej,
 • rozpoznanie budowy geologicznej pod projektowane drogi i linie kolejowe,

 

Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia, a w celu przygotowania szczegółowej oferty prosimy o kontakt.